Ordinære generalforsamling 2020

 In Nyheder

Kære alle

Den ordinære generalforsamling finder, traditionen tro, sted ved årets Sportsmedicinske Kongres. Vi (bestyrelsen) glæder os til at gense jer og håber på talrigt fremmøde.

Torsdag, den 30. januar 2020 kl. 18:15 – 19:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København, Lokale Sweden. 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigent. 
2) Godkendelse af nye medlemmer. 
3) Formandens beretning. 
4) Beretning fra uddannelsesudvalget. 
5) Beretning fra eventuelle andre udvalg. 
6) Forelæggelse af revideret regnskab. 
7) Fastsættelse af næste års kontingent. 
8) Behandling af indkomne forslag. 
9) Valg: 
     a) Valg til bestyrelsen. 
     b) Valg til uddannelsesudvalget. 
     c) Valg af revisor/revisorsuppleant. 
10) Eventuelt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, kan fremsendes på mail@sportsmedicin.dk. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. januar 2020.  

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Recent Posts

Leave a Comment