Formål og indhold:
Kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder, fod/ankel/underben samt hofte/lyske. Demonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at fremme forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør første del af diplomuddannelsen i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi, men kan også tages som et enkeltstående kursus.

Målgruppe: Yngre læger og andre med interesse for idrætsmedicin som ønsker en basal indføring i emnet.

Form: Eksternat. Vekslende præsentationer med emne orienterede praktiske øvelser og demonstrationer. Kurset afsluttes med en mundtlig og praktisk Tentamen

Kursusledelse: Læge Julie Rydahl Læge og læge Ph.D. Tue Smith Jørgensen.  Arrangør: Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs (DIMS) Uddannelses Udvalg.

Undervisere: Annonceres løbende

Tid og sted: Uge 35, mandag d. 24. August 2020 til og med fredag d. 28. August 2020.  kl. 08.00 – 16.30. (første dag dog 10.00 – 16.30). Sted: Bispebjerg Hospital, Nielsine Nielsens Vej 11, indgang 10, stueetagen (fysioterapien)

Kursusafgift: Medlemmer af DIMS: 5500 kr., ikke medlem af DIMS: 7000 kr. Kursusafgiften inkluderer frokost og the/kaffe/kage.

Tilmelding: E-mail med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab af DIMS til DIMS’ kursussekretær på mail@sportsmedicin.dk Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret. Maks. 24 deltagere og først til mølle princip. Sidste frist for tilmelding: 10. august 2020

Betaling: Kursusafgift indbetales på konto i Lægernes Pensions Bank på:

Reg.nr. 6771 Kontonr. 6565669

med angivelse af navn og kursus.