I uge 41 2021 afholder vi i DIMS vores eftertragtede Trin 2-kursus

Dette er opfølgningen og viderebygningen fra trin 1-kurserne.

Emnerne er blandt andet hjerte- og lungemedicin ift. træning, doping, screening af atleter, træning af ældre, træning af gravide, brush-up i undersøgelsesteknik, sportsernæring og meget mere.

Vil du sikre dig en plads, så meld dig til på mail@sportsmedicin.dk med navn, lægelig søjle og status på medlemskab.

Prisen er 5500,- for DIMS-medlemmer og 7000,- for ikke-medlemmer. Kursusafgiften inkluderer frokost og the/kaffe/kage/frugt.
Tilmelding er først gyldig når betalingen er registreret.
Sidste frist for tilmelding: 24. september 2021

Beløbet overføres til følgende kontonummer i Lægernes Pensions Bank med angivelse af navn og kursus:

Reg.: 6771 Kontonr.: 6565669

Kurset afholdes på Bispebjerg Hospital og er godkendt ift. refusion for AP-læger.

Der er pladsbegrænsning på 25.
Tilhører du en anden faggruppe fx fysioterapeut, må du gerne deltage såfremt, at der er pladser en måned før. 

Ved spørgsmål kontakt kursusleder:
Simon Brockhusen – brockhusen@gmail.com

Program Trin 2