Retur til sport efter Covid-19 infektion

 In Viden

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab har udfærdiget guideline til Retur til Sport efter Covid-19 med kyndig bistand fra Ejvind Frausing Hansen, Ansvarlig for senfølger efter Covid-19 på Endokrinologisk- og Lungemedicinsk Afdeling Hvidovre. Ole Schmeltz Søgaard, Infektionsmedicinsk Afdeling, Skejby Hospital og Hanne Kruuse Rasmusen, Sportskardiologisk klinik, Hjerteafdelingen Bispebjerg Hospital.

Guideline kan downloades Hér

Recent Posts

Leave a Comment