Baggrund: 
Ove Bøje var læge med speciale i fysiurgi og en af de første – hvis ikke den første – som bedrev klinisk idrætsmedicin på mere systematisk vis, og dette med en god forskningsfaglig baggrund. Han var efter sin lægeuddannelse ansat 1931-33 på Gymnastikteoretisk Laboratorium og Zoo-Fysiologisk Laboratorium hvor skrev sin doktordisputats om blodsukkerregulation under idræt (“Der Blutzucker während und nach körperlicher Arbeit”) (1935). Han bidrog derefter med flere betydelige bogudgivelser: Idrætsmedicin (1942), Idrætsteori (1945), Lærebog i Fysiurgi (1958), Rationel træning (1959). Han blev ved siden af sin hospitalsuddannelse ansat som læge i Dansk Idrætsforbunds Lægeværelse i 1943 og var fra 1949-1953 Cheflæge for Dansk Idrætsforbund. Han arbejdede som Overlæge ved Rigshospitalets Fysiurgiske afdeling fra 1953-1974, var dels lektor i Idrætsfysiologi ved Københavns Universitet (KU) i perioden 1943-1953, ligesom han i 1964 blev Professor i Fysiurgi ved KU som han bestred frem til pensionering i 1974. Ove Bøje var således en klinisk pioner indenfor idrætsmedicin, og illustrerede på smukkeste vis den forskningsmæssige forbindelse mellem naturvidenskab (cand. scient’er) og sundhedsvidenskab (cand. med’er) som traditionelt har været et dansk kendemærke gennem historien. 

Formål: 
Ove Bøje prisen uddeles hvert 4. år, og gives til en som gennem sit virke indenfor forskning, klinik eller undervisning har bidraget væsentligt til at fremme og højne niveauet indenfor klinisk idrætsmedicin. 

Kandidater til prisen:   
Der kan være tale om en person som har befordret forskningsbaseret viden som i sin konsekvens har kunnet anvendes klinisk eller en person som i sit kliniske arbejde har gennemført forskning og fremmet forskningsbaserede kliniske aktiviteter. Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet og har haft sit virke i Danmark, eller sit arbejdsfelt i tæt relation til danske forskningsinstitutioner, med signifikant indflydelse på dansk idrætsmedicinsk virke. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer. 

Uddeling: 
Prisen er på 10.000 DKK og et diplom. Prisen uddeles hvert 4. år til DIMS’ og DSSF’ fælles årskongres, hvor overrækkelsen finder sted. . 

Bedømmelsesudvalget: 
Udvalget består af 3 personer. DIMS repræsentant, DSSF’ repræsentant og formanden for det videnskabelige udvalg. 

DSSF’ og DIMS´ bestyrelser udpeger hver især ét udvalgsmedlem. Personen skal være medlem af én de respektive foreninger. Personen skal som minimum have publiceret i peer-reviewed tidsskrifter og gerne have bred forskningsmæssig erfaring inden for det idrætsmedicinske område. 

Formanden for udvalget udpeges af i fællesskab af DSSF og DIMS bestyrelse. Personen skal besidde den fornødne erfaring med vurdering af faglige og videnskabelige kvaliteter. Personen må gerne, men skal ikke nødvendigvis have idrætsmedicinsk baggrund. 

Medlemmerne afgår efter tur efter 6 år og kan ikke genvælges. 

 Tidligere modtagere af prisen:

2014 Jens Elers  

2016 Henning Langberg 

2018 Ulrich Fredberg